VUOKRAUSEHDOT

Vuokra-aika

Vuokra-aika on nouto- ja palautuspäivän välinen ajanjakso em. päivät mukaan lukien. Mikäli osapuolten kesken on sovittu vuokrakaluston kuljettamisesta, vuokra-aika alkaa sovitusta toimituspäivästä. Vuokra-aika lasketaan riippumatta siitä onko kone ollut käytössä vai ei.

 

Palautus

Vuokrakone, -laite tai -kalusto palautetaan vuokraamon aukioloaikana. Vuokralleottaja huolehtii, että kone palautetaan puhdistettuna ja tankattuna ja muutenkin samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovuttaessa. Mikäli puhdistus tai tankkaus on jäänyt tekemättä, veloitetaan niistä erikseen. Vuokraan ei sisälly kuljetus, voiteluaine, polttoaine eikä käyttöenergia ellei niistä ole erikseen sovittu.

 

Käyttö ja vastuu

Vuokralleottajan tulee käyttää vuokratuotetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön käyttöohjeiden mukaisesti. Vuokralleottaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka vuokra-aikana vuokratuotteelle aiheutuu puutteellisesta huollosta, käsittelystä ja mikäli ei voida osoittaa, että kysymyksessä on normaalista kulumisesta aiheutunut vika.

Jos vuokrauksen kohde vuokra-aikana häviää, tuhoutuu tms., on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan sen vuokralleantajalle uushankinta-arvoon.

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

Sopimuksen siirtäminen

Koneen/laitteen ja vuokrasopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle on sovittava kirjallisesti vuokralleantajan kanssa. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralleantajalle missä vuokrauksen kohdetta kulloinkin käytetään.

 

Huomautukset

Mikäli vuokratuote antaa aihetta huomautuksiin vuokralleottajan on ilmoitettava siitä viipymättä vuokralleantajalle, kuitenkin viimeistään kahden päivän kuluessa vuokratuotteen vastaanottamisesta. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan ilmoitushetkestä lähtien.

 

Sopimuksen purkaminen

Vuokralleottajan laiminlyödessä sopimuksen mukaiset maksusuoritukset on vuokralleantajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi sekä ottaa vuokrauksen kohde haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle yllämainitusta toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

 

VELOITUSPERUSTEET

 Vuokrauksesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen veloitus, jollei vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu.

Minimiveloitus on perusvuokra, joka on ensimmäisen vuorokauden hinta. Ensimmäinen vuokravuorokausi alkaa vuokratuotteen noutopäivänä (tai erikseen sovittuna toimituspäivänä) ja päättyy seuraavana päivänä klo 12.00. Kaikilta seuraavilta päiviltä peritään hinnaston mukainen seuraavien päivien vuoka.

Vuokraa peritään talviaikana työpäiviltä 5 pv/vko ja kesäaikana (1.4. – 31.10.) myös lauantailta eli 6 pv/vko lukuun ottamatta alla mainittua kalustoa.

Vuokra peritään 7 pv /vko seuraavista:

  • teline- ja muottikalusto
  • lämmityskalusto
  • sähkötarvikkeet
  • pumppukalusto
  • kosteudenerottimet ja

Vuokra maksetaan palautettaessa käteisellä tai tiliasiakkaalle lähetetään lasku.

Kuukauden 15. ja viimeinen päivä laskutetaan vähintään kaksi viikkoa ja sitä pidemmät vuokraukset. Ellei ole toisin sovittu, veloitetaan kuukauden kestävästä tai sitä pidemmästä sopimuksesta hinnaston mukainen kuukausihinta.

Laskun maksuehdot

  • maksuaika 14 pv netto
  • huomautusaika 8 pv
  • viivästyskorko 8 %  yritykset, 7 % kuluttajat (korkolain mukainen)
  • maksumuistutusmaksu 10,00 € yritykset,  5,00 € henkilöasiakkaat
  • pienlaskutuslisä alle 20 € laskuista 6,20 € (sis. alv)

 

Riitaisuudet

Osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleottajan niin halutessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli vuokralleottaja on kuluttaja, eikä erimielisyyttä saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).